[Tử vi tướng số] Dẫn luận


Trong tác phẩm Chiêm tinh lý số của tác giả Viên tài Hà Tấn Phát có viết:

“Biết người là sáng”.
“Biết mình là khôn”.
“Biết số phận là cần”.

Đức Khổng phu tử cũng đã từng viết : 
                                       “Nhơn  viễn  tự tất hữu cận ưu”

                                       Nghĩa là : Người không lo xa ắt  lo gần.
                                       Nếu không lo xa khi  việc  gần  lo sao kịp.

Soạn giả Dương Công Hầu trong tác phẩm Tướng pháp chân truyền có viết:

    Nói về khoa Nhân tướng là một điểm chính để giải đoán tính nết, tầm hoạt động và định mệnh của người đời, luôn luôn đều lộ hiện qua hính dáng con người, nhưng khoa Nhân tướng này có thể gọi là được một phần trong lời giải đoán định mệnh của người, chứ chưa hẳn là 100% quyết đoán, bởi còn tùy thuộc ở các yếu tố như sau:

     Nếu nói đến cả cuộc đời của con người thì phải gồm đủ các điểm chính để giải đoán và phối hợp  hỗ trợ cho định mệnh, gồm có 4 điểm chính :
  1. là xem số, năm, tháng, ngày giờ sinh;
  2. là xem tướng, nhân tướng toàn thân;
  3. là xem địa lý, phương hướng nơi sinh hoạt nhà ở;
  4. là xem tầm mức hoạt động, tài năng trí tuệ;
Nói như vậy để biết rằng người xưa coi trọng Tử vi tướng số đến mức nào. Hậu thể cũng nên xem đó là bài học của chính mình.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s