[Tử vi tướng số] Xem tổng quát khuôn mặt

– Trên trán có 5 bộ gọi tên là:

1) Thiên trung. 2) Thiên đình.  3) Tư không.  4) Trung Chính. 5) Ấn đường

– Năm vị là: 1)  Biên địa. 2) Dịch mã. 3) Sơn lâm. 4) Dao đã. 5) Hạng lộ

– Giữa Mũi có 4 bộ là: 1). Sơn căn 2). Niên thượng 3). Thọ thượng 4). Chuẩn đầu

– Bốn vị là: 1) Thiên thượng. 2) Kim quĩ. 3) Giáp quĩ. 4) Viên thương.

– Nơi ngạc (từ lỗ múi tới cằm) là:


+ Nhân trung
+ Hải khẩu (Miệng, tức Thuỷ tinh)
+ Thừa tương
+ Địa các
– Bốn vị là:

+ Trù táo (tức Táo thượng và Tế trù)

+ Tỉnh khố (Tỉnh bộ)

+  Điền tran

+ Phi trì

– Xem bộ và vị, so sánh mà bàn ra thì vận mệnh một đời người ta cát hay là hung, thọ hay là yểu, phú quí hay là bần tiện, có thể định được.

1- Thiên trung

2- Thiên đình

3- Tư không

4- Trung chính

5- Ấn đường

6- Sơn căn

7- Niên thượng

8- Thọ thượng

9- Chuẩn đầu

10- Đình uý

11- Lan đài

12- Nhân trung

13- Thuỷ tinh

14- Thừa tương

15- Địa các

16- Hải (Cằm).

17- Thiên nhạc Tả sương

+ Nội phủ

+ Cao quảng

+ Sích dương

+ Võ khố

+ Quân môn

+ Phụ giác

+ Biên địa

18- Nhật giác

+ Lang giác

+ Thiên phủ

+ Phòng tâm

+ Phụ mộ

+ Thượng mộ

+ Chiến đường

+ Dịch mã

+ Điếu đình.

19- Ngạch giác

+ Thượng khanh

+ Thiếu phủ

+ Giao hữu

+ Đạo trung

+ Giao ngạch

+ Trùng my

+ Sơn lâm

+ Thánh hiền

20- Ngạch giác

+ Hổ my

+ Ngưu giác

+ Phụ cốt

+ Nguyên giác

+ Hoạ kích

+ Hoa cái

+ Phúc đường

+ Thể hà

+ Giao ngoại.

21- Giao toả

+ Tả mục

+ Tàm thất

+ Lâm trung

+ Tửu tôn

+ Tinh xá

+ Thấn môn

+ Kiếp lộ

+ Hạng lộ

+ Thanh lộ.

22- Thái dương

+ Trung dương

+ Thiếu dương

+ Ngư vỹ

+ Gian môn

+ Thần quang

+ Thiên thương

+ Thiên tỉnh

+ Thiên môn

+ Huyền võ.

23- Phu toạ

+ Trưởng nam

+ Trung nam

+ Thiếu nam

+ Kim quỹ

+ Cấm phòng

+ Tặc đạo

+ Du quân

+ Thư thượng

+ Ngọc đường.

24- Giáp quỹ

+ Quy lai

+ Đường thượng

+ Chính diện

+ Cô di

+ Tỷ muội

+ Huynh đệ

+ Ngoại sinh

+ Học đường

+ Mệnh môn.

25- Pháp lệnh :

+ Táo thượng

+ Cung thất

+ Điển ngự

+ Viên thương

+ Hậu các

+ Thủ môn

+ Binh tốt

+ Ấn thụ.

26- Tỉnh bộ

+ Trướng hạ

+ Tế trù

+ Nội các

+ Thiếu sứ

+ Bộc tụng

+ Kỷ dường

+ Anh môn

+ Bác sĩ

+ Huyền bích.

27- Các môn :

+ Tỵ lân

+ Uỷ hạnh

+ Thông cù

+ Khách xá

+ Binh lan

+ Gia khó

+ Thương lã

+ Sinh môn – Sơn đầu.

28- Tổ trạch ;

+ Tôn trạch

+ Ngoại viên

+ Lâm uyển

+ Hạ mộ

+ Điền trang

+ Tữu trì

+ Giao quách

+ Hoang khâu

+ Đạo lộ.

29- Hạ xá :

+ Nô bộc

+ Tha ma

+ Khanh thiểm

+ Địa khố

+ Phi trì

+ Nga áp

+ Đại hải

+ Châu xa.

30- Hữu sương:

+ 31 Hổ giác

+ Nguyệt giác

+ 32- Phúc đường:

+ 33- Phồn hà

+ Tần điện

+ 34- Mệnh môn

+ 35- Thiếu nữ

+ Trung nữ

+ Ngoạ tàm

+ Lệ đường

+ 36 – Tai (rìa má):

+ 37- Đằng xà

+ 28- Thọ đới

+ 39 – Gi (Hàm)

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s