[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem nốt ruồi

Trên Nốt ruồi có lông là tướng tốt Nốt ruồi Tại Thiên trung (chính giữa trán giáp chân tóc) là tướng chẳng được ở ngôi sang, vả trai hại cha mẹ, gái hại chồng Tại vành Tai là tướng thọ.

Xem tướng Nốt ruồi

 1. Các nơi thân thể người ta mà mọc ra các dấu, tục gọi là Nốt ruồi. Cao là Chí, phẳng là Điềm, xanh, vàng hoặc đỏ là Ban.
 2. Nốt ban chẳng nên mọc Tại nơi mặt, cho nên hễ ai mặt nhiều ban đều chẳng phải là người lão thọ.
 3. Nốt ruồi lại có ẩn, hiển khác nhau:
 4. Tại mặt là Nốt ruồi hiển
 5. Tại mình là Nốt ruồi ẩn.
 6. Trên Nốt ruồi có lông là tướng tốt
 7. Nốt ruồi Tại Thiên trung (chính giữa trán giáp chân tóc) là tướng chẳng được ở ngôi sang, vả trai hại cha mẹ, gái hại chồng
 8. Tại vành Tai là tướng thọ
 9. Tại thuỳ châu (giái Tai) là tướng hiếu
 10. Tại căn Tai là tướng làm giặc
 11. Tại Sơn căn (sống Mũi, dưới Ấn đường) là tướng khắc hại, Tại Niên, Thọ (sống Mũi, dưới Sơn căn) là tướng chết về đồ binh
 12. Tại cạnh Mũi là tướng nhiều tật bệnh mà chết.
 13. Tại trên Mắt là tướng cát (cát) lợi
 14. Tại đầu Mũi là tướng phải phòng hờ chết về đồ binh
 15. Tại sống Mũi là tướng vận mệnh truân chuyên, Tại Nhân trung (Môi trên, ngay dưới đầu Mũi) là tướng phải đổi vợ
 16. Tại cạnh Miệng là tướng khó tụ tài
 17. Tại Môi trên là tướng hay được ăn uống
 18. Tại trên Lưỡi là tướng hay nói bậy
 19. Tại dưới Môi là tướng hay phá của
 20. Tại gò má là tướng làm quan bị thất chức
 21. Tại Thừa tương (Môi dưới, ngay dưới Miệng) là tướng chết đuối dưới nước tại Cao quảng học đường (chính giữa trán, dưới Cao minh học đường) là tướng khắc hại cha mẹ
 22. Tại Xích dương (bên trán) là tướng bị chết nơi đất khách
 23. Tại Phụ giác (góc trán) là tướng chết về đồ binh
 24. Tại Biên địa (cạnh trán, giáp Phụ giác) là tướng thác
 25. Tại phương ngoài, nếu ở núi rừng sẽ bị ác thú nó hại
 26. Tại Thấn môn, Kiếp lộ (dưới đuôi Lông Mày) là tướng chết về tên đạn
 27. Tại Thanh lộ (đuôi dưới Lông Mày, giáp tóc mai) là tướng chết nơi đất khác
 28. Tại Thái dương (cạnh Mũi ngang Ấn đường) là tướng vợ chồng tốt lành
 29. Tại Ngư vĩ (cửa Tai, nơi cung Thê thiếp) là tướng khắc vợ
 30. Tại Gian môn (giữa trên Mắt) là tướng phải đổi vợ Tại Phu toạ (dưới cuống con Mắt, giáp Mũi ngang nơi Niên thượng) là tướng sát chồng
 31. Tại Thê toạ (tức Cấm phòng, dưới đuôi con Mắt) là tướng sát vợ
 32. Tại Kim quỹ (dưới con Mắt, giáp Cấm phòng) là tướng phá của tạc các Học đường là tướng thất học
 33. Tại Mệnh môn (cửa Tai, phía trên Ngư vĩ) là tướng có hoả ách (bị phỏng, bị cháy) Tại Nô bộc (má, ngang mép) là tướng khắc đầy tớ
 34. Tại Phi trì (cạnh cằm, ngang Địa các) là tướng chết đuối
 35. Tại Đạo tắc (dưới đuôi con Mắt, cạnh Cấm phòng) là tướng gian, hay trộm cắp Tại Tế trù (má, ngang dưới lỗ Mũi) là tướng thiếu ăn
 36. Tại Tổ trạch (phía dưới cạnh mép) là tớưng phải dời nhà
 37. Tại Đại hải (gần cạnh nằm, giáp Châu xa) là tướng bị thuỷ
 38. Tai (bị ngập lụt) Tại Niện thượng (trên Thọ thượng, dưới Sơn căn) là tướng nghèo khốn
 39. Tại Địa các (cằm, dưới Thừa tương) là rướng ít ruộng đất
 40. Tại Tam dương (Thái dương, Trung dương, Thiếu dương, nơi trên con Mắt phía tả) là tướng tổn con trai
 41. Tại Tam âm (Thái âm, Trung âm, Thiếu âm, nơi trên con Mắt phía hữu) là tướng tổn con gái.
 42. Nốt ban Tại Tước noãn (hột xẻ hay là trứng chim, Tại nơi âm), con trai thì vợ con có nạn, mưu sự chẳng thành, con gái thì sát chồng, khắc con, chết non chẳng lành.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s