[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng đầu

Da đầu mỏng là tướng nghèo hèn. Đầu có sừng thịt là tướng đại quí. Lép phía tả là tướng tổn cha § Lép phía hữu là tướng tổn mẹ. Sau Tai có xương, gọi là thọ cốt.

Xem tướng đầu

Đầu là ngôi tôn của một thân, bậc trưởng của trăm thể, nơi tụ hội của mọi khí dương, vị tông chủ của năm hành, ở cao mà tròn là tượng đức của trời đó.

– Xương muốn cho nở mà khởi lên, muốn cho cao mà lồi lên trán muốn cho rộng, ngắn thì muốn cho dày, dài thì muốn cho vuông.

– Đỉnh (cuối) đầu lồi lên là tướng cao quí, lõm xuống là tướng chết non

– Da đầu mỏng là tướng nghèo hèn

– Đầu có sừng thịt là tướng đại quí

– Lép phía tả là tướng tổn cha

– Lép phía hữu là tướng tổn mẹ.

– Sau Tai có xương, gọi là thọ cốt, khởi lên là tướng sống lâu, khuyết hãm là tướng chết non.

– Huyệt Thái dương có xương, gọi là cốt Phù tang, lại phía trên hai Tai có xương, gọi là cốt Ngọc lâu, đều là tướng phú quý.

– Khi đi thường lắc đầu, khi ngồi thường cúi đầu, đều là tướng bần tiện.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s