[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng Nhân trung

Dưới rộng, là tướng nhiều con cháu;  Trên rộng, dưới hẹp, là tướng ít con cháu;  Trên, dưới đều hẹp, mà lòng giữa rộng, là tướng con cháu tật khổ mà khó thành đạt.

 Xem tướng Nhân trung
 • Nhân trung là ngòi rạch của một thân người, ngòi rạch khai thông, thì đường nước chảy chẳng lấp; nếu nông hẹp chẳng sâu thì đường nước phải nghẽn
 • Nhân trung là cung Thọ mệnh của Nam nữ đó
 • Nhân trung rộng hay là hẹp, dài hay ngắn, có thể đoán được trai hay gái, nhiều hay là ít, thọ mệnh dài hay là ngắn. Cho nên muốn dài mà chẳng muốn co, trong sâu, ngoài rộng và buông xuống, đều là tướng hay vậy.
 • Nhỏ và hẹp là tướng ăn mặc bức bách;
 • Đầy mà phẳng là tướng Tai ách truân chuyên, trên hẹp, dưới rộng, là tướng nhiều con cháu;
 • Trên rộng, dưới hẹp, là tướng ít con cháu;
 • Trên, dưới đều hẹp, mà lòng giữa rộng, là tướng con cháu tật khổ mà khó thành đạt;
 • Trên, dưới thẳng mà sâu là tướng con cháu đầy nhà;
 • Trên, dưới phẳng mà nông là tướng con cháu chẳng thành.
 •  Sâu mà dài là tướng sống lâu;
 •  Nông mà ngắn là tướng chết yểu.
 •  Nhân trung khuất khúc là tướng người vào tín;
 •  Nhân trung ngay thẳng là tướng người trung nghĩa 
 •  Ngay mà rủ xuống là giàu và thọ;
 •  Ngắn mà co lên là tướng hèn và yểu;
 •  Sáng như mảnh tre chẻ, là tướng ăn lộc hai ngàn hộc;
 •  Nhỏ như cây kim treo, là tướng tuyệt tự và bần cùng;
 • Trên có Nốt ruồi đen, là tướng nhiều con trai;
 •  Dưới có Nốt ruồi đen là tướng nhiều con gái;
 •  Giữa có Nốt ruồi đen là tướng lấy vợ dễ, mà nuôi con khó
 •  Có hai Nốt ruồi đen là tướng đẻ sinh đôi;
 •  Có thớ ngang là tướng tới già không con;
 •  Có thớ dựng là tướng phải nuôi con người khác;
 •  Có thớ dọc là tướng sinh con túc tật (tật liên miên lâu ngày);
 •  Nếu phẳng lỳ như không, là tướng cùng khổ, đến già tuyệt tự;
 •  Xế phía tả là tướng tổn cha
 •  Xế phía hữu là tướng tổn mẹ.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s