[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem ngũ hình

Cho nên người phong hậu nghiêm cẩn chẳng giàu thì sang; kẻ khinh bạc phù táo chẳng nghèo thì yểu.
Xem về ngũ hình
  • Phàm con người ta thọ tinh ở thuỷ, bẩm khí ở hoả mà thành người. Tinh hợp lại rồi sau thần sinh ra, thần sinh ra rồi sau hình được toàn, vậy mới hay toàn ở ngoài đó có tướng kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ; có tướng chim bay, thú chạy.
  • Hình kim chẳng hiềm vuông, hình mộc chẳng hiềm gầy ,hình thuỷ chẳng hiềm béo ; hình hoả chẳng hiềm nhọn; hình thổ chẳng hiềm đục.
– Giống hình kim được tính kim: Cương nghị thâm trầm.
– Giống hình mộc dược tính mộc: Của cải đầy đủ.
– Giống hình thuỷ được tính thuỷ: Văn học thanh quý.
– Giống hình hoả được tính hoả: Kiến cơ quả quyết.
– Giống hình thổ được tính thổ: Của đầy rương, đầy kho.
  • Cho nên người phong hậu nghiêm cẩn chẳng giàu thì sang; kẻ khinh bạc phù táo chẳng nghèo thì yểu. Như con gái thì khí tượng muốn cho hoà nhị; hình tạo muốn cho nghiêm chỉnh, người như vậy chẳng giàu thì sang.
  • Người hình kim thanh nhỏ mà cứng cỏi, vuông ngắn mà ngay ngắn, hình ngắn gọi là bất túc, thịt cứng gọi là hữu thừa. Sách tướng nói rằng: “Bộ vị nên trung chính, ba đình lại vuông vuông, đó là cách người hành kim, tự nhiên có thanh danh dương dật”.
  • Người hình mộc ngang tàng mà gầy ốm, đúng đắn mà ngay thẳng, dài mà lộ cốt, đầu cao mà trán rô. Nếu xương nặng mà béo, lưng mình dẹp mỏng, chẳng phải là tướng hay của người hình mộc. Sách tướng nói rằng: “Cốt gầy hình xương xương, mình cao dong dỏng, Mày Mắt trong như nước, phải biết tướng ấy về cảnh già được vinh quang”.
  • Người hình thuỷ khí bốc nổi, rộng lớn mà dày dặn, hình cúi mà trở xuống, là cái hình chân thật. Sách tướng nói rằng: “Mày thô và Mắt lớn, thành quách lại tròn trặn, đó gọi là tướng hình thuỷ, bình sinh có phúc tự nhiên”.
  • Người hình hoả trên nhỏ, dưới rộng, trên nhọn, dưới dầy, cái tính nóng gấp, Sắc đỏ bốc lên. Sách tướng nói rằng: “Hình mạo như lửa muốn cháy, dưới rộng, trên đầu nhọn, việc cử chỉ toàn không định chủ, bên má lại ít râu ria”.
  • Người hình thổ béo lớn trầm trẫm, vai cao mà lưng dày, hình như con rùa. Sách tướng nói rằng: “Đoan hậu và thâm trọng, vững chãi như núi lớn, cơ mưu khó lường được, tín nghĩa trọng ở đời”.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s