[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem về Tám Học đường

Trên trán là Cao minh bộ học đường, chủ về phần phú (giàu) ü Giữa trán là Cao quảng bộ học đường, chủ về phần phúc

Tám Học đường :

– Trên trán là Cao minh bộ học đường, chủ về phần phú (giàu)

– Giữa trán là Cao quảng bộ học đường, chủ về phần phúc

– Ấn đường là Quang đại bộ học dường, chủ về phần quan

– Mắt là Minh tú bộ học đường, chủ về phần quý (sang)

– Tai là Thông minh bộ học đường, chủ về phần danh

– Miệng Môi là Trung tín bộ học đường, chủ về phần lộc

– Lưỡi là Quảng đức bộ học đường, chủ về phần đức

– Lông Mày là Ban duẫn bộ học đường, chủ về phần thọ (sống lâu).

1- Cao minh học đường

2- Cao quảng học đường

3- Lộc học dường

4- Ban duẫn học đường

5- Ban duẫn học dường

6- Quang đại học đường

7-Ngoại học đường

8- Thông minh học đường

9- Minh tú học đường

10- Quan học đường

11- Minh tú học đường

12- Quan học đường

13- Ngoại học đường

14- Thông minh học đường

15- Trung tín học đường

16- Nội học dường

17- Quảng đức học đường.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s