[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem Cung Con cháu

Mắt him him như Miệng thổi lửa, ngồi mình phòng lan, nếu là trong đám người thường, khó được con cháu tống lão.

CUNG NAM NỮ

 Nam nữ là ứng về dường con cháu trai gái, ngôi ở phía dưới hai Mắt, ngay lệ đường.

 Ba Dương (Thái dương, Trung dương và Thiếu dương) phẳng đầy, con cháu được phúc lộc vinh thịnh;

 Tờ tợ như con tằm nằm, nên có dâu con thanh quý.

 Còn như lệ đường sâu hãm, chắc là trai gái vào duyên;

 Nốt ruồi đem hay lằn đâm xế, khắc với con cháu tới già;

 Mắt him him như Miệng thổi lửa, ngồi mình phòng lan, nếu là trong đám người thường, khó được con cháu tống lão.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s