[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem Cung Điền trạch

Người Mắt lớn hay là Mắt nóng như lửa, quầng lạnh như băng, sẽ rồi tán hết gia tài.

CUNG ĐIỀN TRẠCH

· Điền trạch là ứng về ruộng nương, nhà cửa, ngôi ở hai Mắt. Mắt rất kỵ tia đỏ lấn con ngươi, năm xưa phá hết gia tài, tới già không lương nuôi Miệng;

· Hai Mắt âm (Mắt hữu) dương (Mắt tả) cốt khô, chẳng giữ vườn ruộng;

· Người Mắt lớn hay là Mắt nóng như lửa, quầng lạnh như băng, sẽ rồi tán hết gia tài.

· Còn như người Mắt như điểm sơn (con ngươi đen nhánh), cả đời sản nghiệp vinh thịnh;

· Mày cao, Mắt phượng, thuế đặt ba huyện năm châu (nghĩa là giàu lắm).

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s