[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem Cung Nô bộc

Miệng như hình chữ Tứ (vuông dẹp), có quyền gọi tụ hét tan. Còn như người địa các nhọn hớt, kẻ tôi mọi thụ ơn sâu mà trở ra oán hận;

 CUNG NÔ BỘC

· Nô bộc là ứng về tôi mọi (đày tớ) ngôi ở Địa các, tiếp với thuỷ tinh.

· Người cằm tròn và đầy đặn, tướng có tôi mọi đứng hầu thành bày;

· Hai vì sao Tả phụ, Hữu bật chầu lại, có thế nhất hô bá nặc (một tiếng gọi, trăm kẻ vâng);

· Miệng như hình chữ Tứ (vuông dẹp), có quyền gọi tụ hét tan. Còn như người địa các nhọn hớt, kẻ tôi mọi thụ ơn sâu mà trở ra oán hận;

· Lằn nát và hãm, chẳng đủ tôi mọi mà sai;

· Tường vách (vành Địa các) thấp nghiêng, làm ơn trở nên thù khích.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s