[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem Cung Tài bạch

Tế trù, Táo thượng (hai bên cạnh lỗ Mũi) lép như không, ắt hẳn nhà không súc tích.

 CUNG TÀI BẠCH

·  Mũi là Tài tinh, ứng về của cải, ngôi ở Thổ tú, sống Mũi thẳng như ống tre, đầu Mũi như trái mật treo, có của muôn rương ngàn đụn.

· Chon von ngay thẳng và cao dày, chắc được một đời tài vượng vĩnh viễn, phú quý mà trung chính chẳng lệch, chắc được phú quý lâu dài.

· Nhọn như mỏ chim ưng, như cuối núi, là tướng bần hàn phá của. Lỗ Mũi ngửa lên, là tướng không có lương để cách đêm.Tế trù, Táo thượng (hai bên cạnh lỗ Mũi) lép như không, ắt hẳn nhà không súc tích

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s