[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem Cung Thiên di

Lông Mày liền giao tiếp, là tướng phá tổ lìa nhà; · Trời đất lệch xế, là tướng ở mười chỗ đổi chín lần.

CUNG THIÊN DI

·  Thiên di là ứng về dời đổi chỗ ở, ngôi ở góc Lông Mày, gọi là Thiên dương

· Cao dày đầy đặn; màu tươi không có vẻ lo;

· Ngôi Ngữ vĩ phẳng, đi đâu được người kính trọng cho tới già; Khí xông lên vị Dịch mã, là tướng quý đi làm quan bốn phương. Còn như người góc trán thấp hãm, tới già khó tìm chỗ đỗ;

· Lông Mày liền giao tiếp, là tướng phá tổ lìa nhà;

· Trời đất lệch xế, là tướng ở mười chỗ đổi chín lần.

· Những tướng sinh ra như vậy, nếu chẳng dời nhà cũng phải đổi mả.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s