[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng Răng

Trẻ mà Răng rụng (rơi) là tướng ít tuổi thọ;  38 cái Răng là tướng Vương Hầu , 36 cái Răng là tướng triều quan, cự phú;  32 cái Răng là tướng người phúc lộc bậc trung;

Xem tướng Răng

· Nhóm tinh hoa của trăm cốt, làm dao mác của một Miệng, vận hoá muôn vật, để nuôi sáu phủ là Răng đó. Cho nên Răng phải nên lớn mà khít, dài mà thẳng, nhiều mà trắng là tướng tốt vậy.

· Vững chắc chặt khít là tướng sống thọ

· Quanh rối mọc chồng là tướng giảo hoạnh

· Lộ ra là tướng chết non, (thình lình mà chết)

· Thưa hở là tướng bần bạc

· Ngắn khuyết là tướng hạ ngu

· Khô se là tướng hoạnh (ngang), yểu (chết non)

· Nói chẳng hở Răng là tướng giàu sang

· Trẻ mà Răng rụng (rơi) là tướng ít tuổi thọ

· 38 cái Răng là tướng Vương Hầu

· 36 cái Răng là tướng triều quan, cự phú

· 32 cái Răng là tướng người phúc lộc bậc trung

· 30 cái Răng là người bình thường

· 28 cái Răng là người tướng rất đỗi nghèo hèn.

· Sắc sáng trắng là tướng người trăm mưu đúng cả trăm.

· Sắc vàng là tướng người ngàn cầu hư cả ngàn

· Như ngọc trắng là tướng cao quí

· Như bạc nướng là tướng thanh chức

· Như hột lựu là tướng phúc lộc

· Như Mũi gươm là tướng trung thọ

· Như gạo nếp là tướng cao thọ

· Như trái dâu là tướng mệnh đoản

· Trên rộng, dưới nhọn

· Như hàng Răng cưa là tướng người tính thô mà số ăn thịt

· Trên nhọn, dưới rộng, như bầy sừng là tướng người tính bỉ (quê) mà số ăn rau

· Răng rồng là tướng con cháu hiển đạt

· Răng trâu là tướng tự thân vinh hoa

· Răng chuột là tướng bần yểu

· Răng chó là tướng độc điên.

· Răng như ngậm ngọc, thọ phúc lộc trời

· Răng như chá bạc, phú quí chẳng nghèo

· Trắng mà dài và khít, đường quan hanh thản

· Đen mà thưa vá, một đời Tai nàn

· Thẳng dài một tấc, vinh qui vào ngần

· So le chẳng bằng, cầm lòng khi trá.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s