[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng Râu

Râu phất tả phất hữu là tướng sợ vợ · Râu mở như cái thoa hay là như đường chẻ là tướng vận hãm · Râu chia như đuôi én là tướng tuổi già buồn rầu.

Xem tướng Râu

Một vật Râu có thế phân người sang, kẻ hèn, định vận hay, vận dở được. Đại phàm người nào Nhân trung không có Râu, là tướng thường bị người ta gièm pha, không có công nghiệp.

· Người làm quan mà Râu rậm, thì lộc vị khó giữ.

· Người đi buôn Râu thưa mà nhuận trạch, thì nên phát tài lớn

· Râu phất tả phất hữu là tướng sợ vợ

· Râu mở như cái thoa hay là như đường chẻ là tướng vận hãm

· Râu chia như đuôi én là tướng tuổi già buồn rầu.

· Mặt hồng, Râu đỏ, là tướng nhân làm quan mà mất của

· Râu khô, mặt lạnh, là tướng nhân hoả Tai mà phá sản

· Râu rậm, Mày rậm, có Nốt ruồi đen là tướng bị thuỷ ách (bị lụt hay chết đuối)

· Râu vàng, mặt vàng có gân hồng là tướng bị hoả Tai (chát nhà hay là chết cháy)

· Râu non mà thanh nhuận là tướng làm quan ắt hanh thản, ở kẻ dân cũng có hậu phúc.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s