[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng trán

Lằn đó là tướng người nhiều bề lao khổ, mà thường bị người ta ghét. 3- Lằn đó là tướng người sau này sẽ có sự hy vọng (trông có thế được hay). 4- Lằn đó là tướng người sau này sẽ có sự nghiệp ra đời.

Xem tướng trán

Trán là Hoả tinh, các vị Thiên trung, Thiên đình, Tư không đều Tại nơi đó, là cái toà quý, tiện vậy. Cốt muốn cho đường hoàng mà khởi lên, cao vót mà rộng ra. Năm trụ triều vào đỉnh (chỏm) đầu, là tướng quí làm Thiên tử. Bề cao dựng như bách vách đứng, bề rộng khum như lá gan úp, sáng mà rộng, vuông mà dài là tướng quý và thọ đó lệch phía tả thì tổn cha, lệch phía hữu thì tổn mẹ.

Có những hình lằn như sau này:

1- Lằn đó là tướng người thông minh và mọi sự cát lợi.

2- Lằn đó là tướng người nhiều bề lao khổ, mà thường bị người ta ghét.

3- Lằn đó là tướng người sau này sẽ có sự hy vọng (trông có thế được hay).

4- Lằn đó là tướng người sau này sẽ có sự nghiệp ra đời.

5- Lằn đó là tướng người ắt có Tai ách đao binh.

6- Lằn đó là tướng người phát đạt thêm phúc thêm lộc.

7- Lằn đó là tướng người dầu có quyền thế, mà khó được giàu sang.

8- Lằn đó là tướng đàn ông không vợ, đàn bà thì khắc chồng.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s