[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng cổ

Cổ người béo nên ngắn, kỵ dài, dài thì nghèo và khó sống qua 49 tuổi.  Duy cổ đàn bà thì khác, hễ dài và tròn là tốt. Phàm cổ kỵ gân lộ, gân lộ thì tính dữ.

Xem tướng cổ

Cổ là thiên trụ (cột trời), trên hứng đầu chốc, dưới suốt một thân, nên phân hình cuộc để định dài, ngắn để phối béo gầy .

– Cổ người gầy nên dài, kỵ ngắn, ngắn thì hèn và trước sau 30 tuổi phải chết
– Cổ người béo nên ngắn, kỵ dài, dài thì nghèo và khó sống qua 49 tuổi.
– Duy cổ đàn bà thì khác, hễ dài và tròn là tốt.
– Phàm cổ kỵ gân lộ, gân lộ thì tính dữ
– Kỵ họng lộ, họng lộ thì tính gấp (nóng)
– Kỵ gân kết họng
– Kỵ hơi phù động (hơi thở phập phù)
– Kỵ lộ xương
– Kỵ động khí, bốn cái đó đều là tướng bần cùng
– Người gầy gân kết họng thì chẳng qua cùng khốn mà thôi, chứ người béo mà gân kết họng, thì phải chết nơi đất khách
– . Sắc đen phần nhiều là người hèn
– Sắc trắng phần nhiều là người sang
– Cổ tròn và nhuận là người sang giàu kiêm toàn
– Cổ tròn, da dày, lại có lằn lần lớp, chắc là người thông minh tuấn tú
– Hai vai và hai lưng châu lại phò lấy cổ là tướng bạch ốc phát Công Khanh
– Gầy quắt là tướng nghèo hèn
– Nghiêng yếu là tướng chết non
– Khoẻ cứng là tướng sống lâu
– Sau cổ không thịt là tướng bần tiện
– Cổ có thừa da là tướng hiển vinh.
– Đầu lệch là cổ không lực, lo về thọ ngắn
– Đầu ngay là cổ có thần chắc có phúc dài
– Đầu lớn mà cổ nhỏ, hay là đầu nhỏ mà cổ lớn, đều là tướng không thọ.
– Lằn lần lớp như tràng bông quấn cổ là tướng thanh bần mà cao thọ và một đời không có điềm xấu
– có nốt ban lẫn lộn là tướng người thô bỉ mà bần hàn.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s