[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng lưng và ngực

Lưng và ngực hợp hai đạo âm, dương, chẳng nên chẳng định phẳng, cao. – Lưng hãm thành hố, ngực lộ xương lên, là tướng người không lương để cách đêm
Xem tướng lưng và ngực
– Lưng và ngực hợp hai đạo âm, dương, chẳng nên chẳng định phẳng, cao.
– Lưng hãm thành hố, ngực lộ xương lên, là tướng người không lương để cách đêm. Lưng lên cao, mà ngực nên phẳng, vai nên rộng mà chẳng nên cao chon von, hễ chon von là tướng nghèo đó.
– Lưng cao, ngực rộng là tướng no ăn, đủ mặc, phú quý yên vinh.
– Phàm ngực nên mở rộng, chẳng nên hẹp nhỏ.
– Trên ngực có lông là kỵ, lông nhuyễn thì còn khá.
– Trái tim sâu hãm là người tâm sự gian tà, lưng nếu thành hố, chẳng những một đời nghèo đói và lại ít được sống lâu.
– Người hình Thuỷ, hình Thổ lưng nên cao
– Hình Mộc lưng nên phẳng.
– Câu tục nói rằng: “Tốt mặt chẳng bằng tốt mình”.
– Ngực và lưng tức là chủ của một mình đó.
– Dương không, âm lộ, cũng đồng một đường, lưng là âm, ngực là dương, dương chẳng nên không, âm chẳng nên lộ.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s