[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng thịt

Người xảy béo khí hen là triệu chết non. – Thịt chẳng nên ngang, ngang thì tính cương mà nghiêng – Thịt chẳng nên hoãn, hoãn thì tính nhu mà trệ. – Người béo chẳng nên cho lằn loạn lộ ra.

Xem tướng thịt
Thịt là cái để sinh ra huyết, mà chứa lấy xương, cái tượng như đất sinh ra muôn vật mà thành cho muôn vật đó vậy. Người béo chẳng nên cho có thừa, người gầy chẳng nên cho chẳng đủ, có thừa thì âm thẳng hơn dương, chẳng đủ thì dương thắng hơn âm âm, dương thắng nhau, gọi là tướng lệch một bên.
– Thịt nên cứng mà chắc, thẳng mà vượt lên.
– Thịt chẳng nên ở trong xương, ở trong xương là âm chẳng đủ, thịt chẳng nên sinh ngoài xương, sinh ngoài xương là âm có thừa, cho nên nói rằng:
– “Người béo thì khí đoản, ngựa béo thì khí đen”.
– Vì lẽ đó mà thịt chẳng nên nhiều, xương chẳng nên ít vậy.
– Người xảy béo khí hen là triệu chết non.
– Thịt chẳng nên ngang, ngang thì tính cương mà nghiêng
– Thịt chẳng nên hoãn, hoãn thì tính nhu mà trệ.
– Người béo chẳng nên cho lằn loạn lộ ra, lằn loạn lộ ra đầy là điềm gần chết đó.
– Thịt nên thơm mà ấm
– Sắc nên trắng mà nhuận
– Da nên mỏng là mượt, đều là chất tốt vậy.
– Sắc tối mà khô, da đen mà hôi, thịt nhiều như cục đất chẳng phải là tướng lành vậy. Còn như thần chẳng xứng nhành (chân tay) cội (mình), gân chẳng bó được xương, thịt chẳng ở trong thể, da chẳng bọc được thịt là điềm chết non đó
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s