[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng Mông

Đàn bà eo lưng nhỏ, bàn Mông nhọn, Rốn lại cạn, chỉ làm đứa ở con hầu, giữ phận cô đơn cùng khổ, đầu lỗ lại trắng, một đời cô độc đã đành.

Xem tướng Mông
Mông là nền hậu thành,có thể xem biết vận thịnh, suy:
– Tuổi nhỏ không Mông, mọi việc chẳng thành, ruộng vườn khó giữ, phá tổ ly tông.
– Lúc già không Mông, khốn khổ tân cần, vợ chết, con mất, bôn tẩu phong trần.
– Người gầy không Mông, học nhiều, thành ít, một đời không vận tốt, 49 tuổi sẽ về đường âm
– Người béo không Mông, đánh nồi, rửa chạu (làm việc nô lệ), không vợ không con, bần hàn cô độc.
– Cho nên Mông nên nở rộng, nở lớn, chẳng nên nhọn eo.
– Sách nói rằng: “Ngực lốm, Mông eo, cha con chẳng hoà, đàn bà phạm tướng đó là gái hung ác”.
– Đàn bà eo lưng nhỏ, bàn Mông nhọn, Rốn lại cạn, chỉ làm đứa ở con hầu, giữ phận cô đơn cùng khổ, đầu lỗ lại trắng, một đời cô độc đã đành.
– Cho nên sách nói rằng: “Không có đàn bà sang mà Mông nhọn bao giờ”.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s