[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng Rốn và bụng

Rốn khoan đại rộng vành, tiếng vang ngàn dặm – Trong Rốn Nốt ruồi đen dủ xuống bụng, làm nên quan sang – Rốn nhỏ và phẳng, lao khổ hèn hạ.

Xem tướng Rốn và bụng
Rốn và bụng trong bọc năm tạng, ngoài thông năm thể, Rốn nên sâu, bụng nên dày, da nên chắc, xương nên ngay.
– Rốn gần trên là tướng người thương trí, Rốn gần dưới là tướng người hạ ngu
– Rốn sâu là tướng người phúc lộc
– Rốn cạn là tướng người bần cùng
– Rốn khoan đại rộng vành, tiếng vang ngàn dặm
– Trong Rốn Nốt ruồi đen dủ xuống bụng, làm nên quan sang
– Rốn nhỏ và phẳng, lao khổ hèn hạ.
– Liễu Trang tiên sinh nói rằng: “Bụng buông xuống dưới, rùn gần lên trên, tự nhiên có phúc lộc ,bụng gần lên trên, Rốn cuối xuống dưới, cô cùng tới già”.
– Phàm Rốn nên trên nhỏ, dưới lớn, rất kỵ trên lớn, dưới nhỏ.
– Lại nói rằng: “Bụng là bề ngoài của Rốn, rất nên rộng lớn, rất hiềm hẹp nhỏ”.
Phàm đàn bà, Rốn là cội rễ của con, vú là mầm nhánh của con, khi có nghén con Tại trong bụng, Rốn ắt hồng, đen, nghén con gái thì ba, bốn tháng Rốn ắt lồi lên, nếu tám chín tháng mới lồi thì là nghén con trai.
Đàn bà bất luận béo hay là gầy, hễ Rốn sâu được một phân thì có một con, sâu dược năm phân thì có năm con.
-Rốn phải lớn mới tốt, nhỏ thì khó có con, dầu sinh cũng chẳng còn.
-Rốn đỏ sinh con một đai ngọc, lây đen sinh con một đai vàng.
-Trong Rốn mọc lông, sinh con ắt tuấn tú.
Da bụng khoan thư rộng lớn, ắt có nhiều con, hễ Rốn nhỏi, eo lệch, bụng nhỏ, da mỏng, da gấp, dầu có tướng mặt tốt cũng là đàn bà không con vậy.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s