[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng lằn lưng Tay

Ngón cái là tướng giàu lớn. · Lưng Tay năm ngón đều có lằn ngang quấn quanh, là tướng phong Hầu VươngXem tướng lằn lưng Tay

Năm ngón đều có lằn gần với hai đốt trên gọi là lằn rồng, là tướng làm thầy thiên hạ

· Đốt dưới là tướng Công Hầu

· Đốt giữa là tướng làm Sứ Tướng

· Ngón vào danh là tướng làm Khanh Giám

· Ngón út là tướng làm Triều Lang

· Ngón cái là tướng giàu lớn.

· Lưng Tay năm ngón đều có lằn ngang quấn quanh, là tướng phong Hầu Vương

· Thớ suốt là tướng phong Tướng.

· Lưng Tay là gốc Ngón tay trỏ, cũng gọi là Minh đường

· Có lằn lạ, Nốt ruồi đen là tướng tài nghệ cao quý

· Thành lằn chim bay, thể chữ, lại là tướng quan sinh thanh hiển

· Gốc ngón cái có lằn ngang gọi là lằn Không cốc, là tướng giàu lớn, vào đâu cũng lọt

· Có lằn vòng quanh quấn kẽ chẳng đứt, gọi là lằn Ngọc xuyến, chủ về được người kính ái

· Một lằn, hai lằn là tướng vinh sớm chiều chốc lát

· Ba lằn trở lên là tướng quý Hàn lâm, trai gái đều đồng.

· Lằn nên được giáp vồng, nếu cách đứt chẳng giáp thì không nghiệm.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s