[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem về tứ chi

Nhưng chân tay phải nhuyển mà hoạt tịnh, gân xương chẳng lộ, phải trắng như ngọc, thẳng như cây, trơn như rêu, nhuyễn như bông là tướng người phú quí đó.

Xem về tứ chi

Hai tay, hai chân gọi là bốn chi, để tượng bốn mùa, thêm đầu vào nữa, gọi là năm thể, để tượng năm hành.

Cho nên bốn mùa chẳng điều hoà, thì muôn vật khuyết thất bốn chi chẳng ngay ngắn, thì một đời khốn khổ, năm hành chẳng lợi, thì muôn vật chẳng sinh, năm thể chẳng xứng thì một đời nghèo hèn.

Vì vậy chân tay cũng tượng nhành cội của cây vậy, nhiều đốt thì gọi là cây thẳng tốt.

Nhưng chân tay phải nhuyển mà hoạt tịnh, gân xương chẳng lộ, phải trắng như ngọc, thẳng như cây, trơn như rêu, nhuyễn như bông là tướng người phú quí đỏ

Nếu cứng mà thô lớn gân ràng, xương lộ, thô như đất, cứng như đá, cong (vạy) như củi, thịt như bệnh thũng là tướng người bần tiện đó.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s