[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng ăn uống

Miệng nhỏ, Môi đen và úp lệch, ăn mặc ắt thiếu. – Người sang ăn uống dễ dung thọ (nhẹ nhàng) mà nhai nuốt không ra tiếng, gọi là ăn như rồng như cọp vậy. – Kẻ hèn ăn uống nhiều phiếm dật (làm nhàm), mà gậm nhấm thường có âm, gọi là ăn như chó như lợn vậy.

Xem tướng ăn uống
Ăn uống nhờ ở Thuỷ tinh (Miệng).
– Thuỷ tinh là Lộc đường, làm chủ ăn uống đó.
– Miệng rộng, Môi hồng và nhuận trạch, ăn lộc ắt phong.
– Miệng nhỏ, Môi đen và úp lệch, ăn mặc ắt thiếu.
– Người sang ăn uống dễ dung thọ (nhẹ nhàng) mà nhai nuốt không ra tiếng, gọi là ăn như rồng như cọp vậy.
– Kẻ hèn ăn uống nhiều phiếm dật (làm nhàm), mà gậm nhấm thường có âm, gọi là ăn như chó như lợn vậy.
– Ăn uống lắt nhắt như con chuột là tướng chết non và bần hàn, ăn uống nhỏ nhẻ như chim xẻ là tướng chết đói và cùng khổ.
– Sức mạnh ăn gồm, suốt đời, mà Địa các chầu xuống bụng, lại có nơi uỷ thác là tướng người đại phúc.
– Sức mạnh ăn gồm suất người mà Địa các chẳng chầu xuống bụng, lại không nơi uỷ thác là tướng kẻ ăn mày.
– Hễ ăn ắt bị bệnh là bởi Miệng nhỏ Môi mổng.
– Hễ ăn vào là không yên, là vì Răng trắng, Môi hồng.
– Người ăn hay nghẹn, là vì Râu làm khốn Miệng, vì tỳ vị hàn.
– Người bị chết đói là vì Miệng phản với dạ, lại gặp lằn phá (lằn mép vào Miệng hay là ngoài Miệng nhiều lằn là tướng chết đói).
– Người có khí trắng vào Miệng là tướng chết về thuốc độc.
– Người có khí đen xâm Miệng là tướng tuyệt thực mà chết.
– Ăn uống nhồm nhoàm, nuốt chửng, húp soạt, gậm xương, cắn gân, đều là tướng ăn uống của kẻ hèn hạ.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s