[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng huyết

Trai, gái huyết sáng, huyết vượng là tướng phú quí và hưởng thọ. · Tối tối ở trong là trệ, đen, đỏ hiện ra ngoài là đục.

Xem tướng huyết
· Huyết Tại trong da, muốn biết trệ, đục, hay là sáng, vượng, nên xem khí Sắc.

· Huyết là cội rễ của khí Sắc, huyết đủ mới phát ra khí Sắc, huyết vượng thì khí Sắc mới sáng.

· Ẩn ẩn ứng ở trong, ánh ra ngoài da là huyết sáng rỡ, trong có Sắc là vượng

· Trai, gái huyết sáng, huyết vượng là tướng phú quí và hưởng thọ.

· Tối tối ở trong là trệ, đen, đỏ hiện ra ngoài là đục

· Huyết trệ, huyết đục là tướng hèn hạ nghèo cùng

· Sắc trắng như phấn, là huyết chẳng có màu

· Huyết chẳng có màu là tướng một đời nhiều vận rủi và không thọ.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s