[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng nói

Người nào Răng trước cửa lớn và bằng, chẳng nói giảo quyệt thâm độc. – Người Răng trước cửa nhỏ và lệch, hay nói bất cẩn bất tín.

Xem tướng nói
Nói năng quan hệ về điều vinh, nhục.
– Nhanh Miệng thì chiêu lấy sự lỗi.
– Chắc lời thì ít kẻ oán.
– Người nói phiếm hay lộ Răng.
– Người nói cuồng hay há lớn Miệng.
– Người nói cẩn thận hay Môi dài. Người nói ngay thẳng hay Răng bằng.
– Người nói vội hay Miệng mỏng.
– Người nói dối hay Răng nhỏ.
– Người ưa nói sự tiện nghi hay Miệng lật lại.
– Người ưa nói dài nói ngắn hay Miệng hở (Môi chẳng che Răng).
– Người nào Răng trước cửa lớn và bằng, chẳng nói giảo quyệt thâm độc.
– Người Răng trước cửa nhỏ và lệch, hay nói bất cẩn bất tín.
– Người Lưỡi lớn, Miệng nhỏ nói chẳng hết lời.
– Người Lưỡi nhỏ, Miệng lớn nói năng lanh lợi. Người Lưỡi lớn nhiều lằn nói ắt hợp lẽ.
– Người Lưỡi dài, nói có cội rễ.
– Người Lưỡi ngắn nói không tinh tế.
– Người trên Lưỡi đen tối, nói không thuỷ chung.
– Người trong Lưỡi tươi hồng, nói có đạo lý.
– Lời nói chưa ra mà trước đã thấy Lưỡi là người hay nói sự lỗi của người khác.
– Lời nói chưa thôi mà đầu dủ xuống là người Miệng phải, lòng quấy.
– Lưỡi có Nốt ruồi đen là người tính hay nói dối.
– Đó là đại lược xem tướng nói vậy.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s