[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem tướng ống chân

Gối nhỏ không xương là tướng chết non. – Trẻ con gối nhỏ là tướng không thọ. – Trên gối mọc gân là tướng một đời bôn ba lao lục.

Xem tướng ống chân
– Ống chân là hạ đình, có thể biện được người hiền, kẻ ngu.
– Gối lớn, ống nhỏ là gốc hạc, là tướng hèn hạ
– Gối nhỏ không xương là tướng chết non.
– Trẻ con gối nhỏ là tướng không thọ.
– Trên gối mọc gân là tướng một đời bôn ba lao lục
– Trên gối mọc lông là tướng một đời chẳng phạm quan hình
– Lông cứng cũng bị hình phạt, nên nhuyễn là hay, một đời tướng đều tốt.
– Còn như gối lớn, ống nhỏ, cũng là tướng hạ ngu, chẳng thọ dụng được.
– Sách nói rằng: “Gối lớn chẳng nên lộ xương, ống lớn rất nên gối tròn”.
– Lại nói rằng: “Gối tròn một đời chẳng tới công đình, ống lớn, gối nhọn, nửa đời thường bị quan tụng”.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s