[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem về hình

Trời nên cao xa, đất nên vuông dày, mặt trời mặt trăng nên sáng tỏ, sấm sét nên vang động, sông ngòi nên nhuận trạch, kim thạch nên kiên cương, núi non nên cao lớn, cây cỏ nên tốt tươi.


Xem về hình

Người ta bẩm khí âm dương, giống hình trời đất, thọ tư bản của năm hành mà làm giống linh hơn hết muôn vật vậy.

· Cho nên đầu tượng trời, chân tượng đất, Mắt tượng mặt trời, mặt trăng

· Tiếng tượng sám sét, huyết mạch tượng sông ngòi

· Xương trối tượng kim thạch

· Trán Mũi tượng núi non

· Lông Tóc tượng cây cỏ.

· Trời nên cao xa, đất nên vuông dày, mặt trời mặt trăng nên sáng tỏ, sấm sét nên vang động, sông ngòi nên nhuận trạch, kim thạch nên kiên cương, núi non nên cao lớn, cây cỏ nên tốt tươi

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s