[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Bàn thêm về thần

Chẳng mừng tựa mừng – Chẳng sợ tựa sợ – Chẳng ngây tựa ngây – Chẳng kinh tựa kinh – Dung chỉ hôn loạn – Sắc đục như nhuộm – Thần Sắc mê sảng.

Bàn thêm về thần 
Thần chẳng đủ là:
– Chẳng say tựa say
– Thường như người bệnh
– Chẳng sầu tựa sầu
– Thường như người lo
– Chẳng ngụ tựa ngủ ngay thây như chết
– Chẳng khóc tựa khóc xảy như hồn kinh
– Chẳng ngã tựa ngã
– Chẳng mừng tựa mừng
– Chẳng sợ tựa sợ
– Chẳng ngây tựa ngây
– Chẳng kinh tựa kinh
– Dung chỉ hôn loạn
– Sắc đục như nhuộm
– Thần Sắc mê sảng
– Thê thảm dường như mất vật gì
– Hoảng hốt dường như sợ sệt
– Nói năng nhút nhát
– Dường như xấu hổ
– Làm lụng rụt rè
– Như bị lăng nhục
– Sắc trước tươi mà sau tối
– Nói trước nhanh mà sau chậm
– Đó đều là thần chẳng đủ.
– Thần chẳng đủ là tướng người nhiều bị lao tù cuồng ách, dầu làm quan cũng mất ngôi cao.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s