[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Tướng đàn ông khắc vợ

Lông Mày vòng cong. – Ấn đường lằn chữ Xuyên. – Thiên thương hãm – Thiên thương mở kho (Thiên thương mọc lằn mở kho, chủ khắc năm vợ). – Gian môn hãm – Gian môn mọc Nốt ruồi.

Tướng đàn ông khắc vợ
– Tướng La Hán
– Hình Phán quan
– Thịt mặt nhẹ nổi
– Trên mặt mọc bọt
– Mặt như túi phấn.
– Mày nặng đè Mắt
– Mày có lằn ngang.
– Mày lằn chữ Bát
– Lông Mày mọc nghịch –
– Trong Mày có Nốt ruồi
– Lông Mày vòng cong.
– Ấn đường lằn chữ Xuyên.
– Thiên thương hãm
– Thiên thương mở kho (Thiên thương mọc lằn mở kho, chủ khắc năm vợ).
– Gian môn hãm
– Gian môn mọc Nốt ruồi.
– Gian môn mọc lằn ngang.
– Ngư vĩ khô
– Ngư vĩ lằn loan
– Ngư vĩ thấp hãm
– Ngư vĩ buông thấp
– Ngư vĩ có lằn (mỗi lằn khắc mỗi vợ).
– Sơn căn đứt giữa
– Sơn căn hẹp nhỏ
– Sơn căn khô hãm.
– Niên thượng, Thọ thượng mọc lằn ngang (mỗi lằn khắc mỗi vợ).
– Mắt phía tả hơi nhỏ
– Tròng Mắt trắng trên vàng
– Đuôi con Mắt có lằn
– Dưới Mắt lằn lưới – Mắt lằn chữ Thập (+) (dưới Mắt có lằn chữ Thập, vợ chết về nghiệp thắt cổ).
– Xương gò má cao rô.
– Râu Sắc đỏ
– Râu nhiều không vướng
– Râu nhiều Mũi nhỏ.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s