[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

Xảy gặp việc chẳng kinh, chẳng mừng và hay tôn kính – Bớt ăn bớt uống.

Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

– Ngày thường chẳng tranh cạnh với người

– Gặp khổ nạn chẳng nói ra lời oán hận

– Xảy gặp việc chẳng kinh, chẳng mừng và hay tôn kính

– Bớt ăn bớt uống.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s