[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

Mặt lớn, Miệng nhỏ là hai sát trên Mũi mọc lằn là ba sát – Tai lật lại không có vòng là bốn sát, – Mặt cực đẹp như Sắc bạc là năm sát, – Lông mi đen không xem được là sáu sát, Con ngươi, lớn Lông Mày thô, là bảy sát.

Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?
– Lã Động Tân nói: “Đàn bà có bảy tướng sát:
– Đàn bà đẹp con ngươi vàng là một sát
– Mặt lớn, Miệng nhỏ là hai sát trên Mũi mọc lằn là ba sát
– Tai lật lại không có vòng là bốn sát,
– Mặt cực đẹp như Sắc bạc là năm sát,
– Lông mi đen không xem được là sáu sát, Con ngươi, lớn Lông Mày thô, là bảy sát.
– Như ngọ quan đều tốt, một khuôn mặt không khuyết thiếu, mà phạm những tướng ấy cũng chủ sát chống.
– Sách nói rằng: “Má tựa bông đào, mặt như Sắc bạc, tưởng là tướng tốt, dè đâu sát chồng hại con, chém cha cái số Đào hoa, chỉ ở nơi đường hoa phố liễu (làm đĩ, đi hát) là tốt !”.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s