[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Tướng thọ và tướng yểu của đàn bà

Hễ tướng đàn bà da mong, da gấp, xương nhọn, thịt lép, thì là huyết suy và thần thô, sao sống thọ được.

Tướng thọ và tướng yểu của đàn bà

– Đàn bà lấy huyết làm chủ, huyết suy thì bệnh nhiều, huyết vượng thì bệnh ít.

– Hễ tướng đàn bà da mong, da gấp, xương nhọn, thịt lép, thì là huyết suy và thần thô, sao sống thọ được

– Huyết có đủ thì thần mới đủ, thần đủ thì da dày, da khoan, xương ngay, thịt chắc, tự nhiên được hưởng phúc thọ.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s