[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem huyết khí của đàn bà ở chỗ nào ?

Da sáng thì huyết nhuận, da hồng thì huyết khô, da vàng thì huyết đục, da đỏ thì huyết suy, da trắng thì huyết trệ.

Xem huyết khí của đàn bà ở chỗ nào ?

· Phàm đàn bà lấy huyết làm chủ, da là chỗ đỗ của huyết, huyết là cái gốc của da, xem da có thể biết được huyết suy hay là huyết vượng.

· Da sáng thì huyết nhuận, da hồng thì huyết khô, da vàng thì huyết đục, da đỏ thì huyết suy, da trắng thì huyết trệ.

· Hễ huyết đục là tướng hèn, huyết suy là tướng dâm, huyết trệ là tướng yểu. Cho nên huyết nên tươi sáng, trong ngoài nhuận Sắc thì là quý.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s