[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Tướng đàn bà thế nào là oai nghiêm ?

Ngồi đứng chẳng lệch – Nói năng chẳng phiến – Bụng dạ khoan đại – Vẻ mặt ôn hoà – Thấy sự vui chẳng mừng – Thấy sự khó chẳng lo

Tướng đàn bà thế nào là oai nghiêm ?
– Phàm đàn bà nhàn tịnh cung kính là nghiêm
– Đoan chính trang trọng là oai, làm việc chân chính, khiến người xem thấy đều có vẻ sợ
– Ngồi đứng chẳng lệch
– Nói năng chẳng phiến
– Bụng dạ khoan đại
– Vẻ mặt ôn hoà
– Thấy sự vui chẳng mừng
– Thấy sự khó chẳng lo
– Đó là đàn bà quí trong trần, ắt vì có con mà thọ phong Sắc.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s